By purchasing this product, you can earn points based on a percentage of cart total. You will come to know the earn points information once you add the product to cart.

Cá Tráp Xám DORADE ROYAL 800-1000

11,00

Cá Tráp Xám nuôi nặng từ 800g đến 1,2Kg.

Giá bán dự kiến : 11€/Kg

Cá Tráp xám là loại cá biển phổ biến, thịt mềm, ngọt, được đánh bắt tự nhiên hoặc nuôi trong môi trường nhân tạo. Trọng lượng cá nuôi từ 500g đến 1,2kg. Cá đánh bắt tự nhiên có thể nặng hơn 4kg.

La dorade est une beau poisson à la chair fondante, et non ferme, d’un bon goût de poisson, mais pas très puissant. On trouve couramment la dorade grise – la dorade royale

Danh mục: Từ khóa: , , , ,
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.